១@ action: button Clear current text in the line edit
ផ្ទះលទ្ធផល ម៉ាស៊ីន​ស្វែងរក ម៉ាស៊ីន​ដែល​កំពុង​លំនាំ​ដែល​បាន​ដាក់​កុំព្យូទ័រ​ប្រើ
លទ្ធផល ប្រភេទ
ម៉ាស៊ីន​ដែល​កំពុង​លំនាំ​ដែល​បាន​ដាក់​កុំព្យូទ័រ​ប្រើ (សរុប 5 លទ្ធផល)

ចិនឈ្មោះ ម៉ាស៊ីន​ដែល​កំពុង​លំនាំ​ដែល​បាន​ដាក់​កុំព្យូទ័រ​ប្រើ កម្មវិធី​ផ្ដល់