១@ action: button Clear current text in the line edit
ផ្ទះលទ្ធផល ម៉ាស៊ីន​ដែល​មាន​កញ្ចប់ ម៉ាស៊ីន​ដែល​កំពុង​គ្រាប់​ចំណុច​ទ្វេ
លទ្ធផល ប្រភេទ
ម៉ាស៊ីន​ដែល​កំពុង​គ្រាប់​ចំណុច​ទ្វេ (សរុប 1 លទ្ធផល)

ចិនឈ្មោះ ម៉ាស៊ីន​ដែល​កំពុង​គ្រាប់​ចំណុច​ទ្វេ កម្មវិធី​ផ្ដល់