១@ action: button Clear current text in the line edit
ផ្ទះលទ្ធផល ម៉ាស៊ីន​ស្វែងរក ម៉ាស៊ីន​ស្វែងរក​ភ្លើង​ចុះ
លទ្ធផល ប្រភេទ
ម៉ាស៊ីន​ស្វែងរក​ភ្លើង​ចុះ (សរុប 1 លទ្ធផល)

ចិនឈ្មោះ ម៉ាស៊ីន​ស្វែងរក​ភ្លើង​ចុះ កម្មវិធី​ផ្ដល់